நிகழ்ச்சியில் பங்குகொள்ள

வணக்கம் தமிழ்

யாழ் இந்து கொழும்பு ஆனந்தாக் கல்லூரி இடையான சிவகுருநாதன் கிண்ண கிறிக்கட் களநிலவரங்களுடன் வானலையில் "வணக்கம்தமிழ்"...

வணக்கம் தமிழ்

உன் கனவுகளை - நனவாக்குவது உன் விடாமுயற்சி மட்டுமே... காலைப் பொழுதை உற்சாகத்தோடு ஆரம்பிப்போம்... #வணக்கம்_தமிழ் உங்களோடு - ப்ரியா